Schriftelijke vragen conform artikel 39 RvO: leerlingenstop Den Dungen

Geacht college,

De Gestelse VVD hecht groot belang aan toegankelijk onderwijs in de buurt voor de diverse kernen binnen onze gemeente. Daarom vinden wij het verontrustend dat wij weer signalen vanuit de kern Den Dungen krijgen dat er momenteel sprake is van een leerlingenstop op de beide basisscholen (basisschool Fonkel en Basisschool De Wegwijzer).

De fractie Dorpsgoed heeft hierover in september ook reeds vragen gesteld, maar de signalen blijven komen uit de samenleving van Den Dungen. De directie van De Fonkel heeft toen in het Brabants Dagblad aangegeven dat er geen problemen zijn met het plaatsen van kinderen. Toch blijft er sprake van een leerlingenstop, hetgeen niet met elkaar te rijmen valt.

Gezien de ontwikkelingen die de komende jaren in Den Dungen gaan plaatsvinden met de uitbreiding van Jacobskamp en de ontwikkeling van het Centrum, vinden wij het zeer verontrustend. Een inwoner van Den Dungen moet namelijk ook gewoon onderwijs kunnen genieten in het dorp zelf. Daarnaast levert dit ook veel onrust op in de gemeenschap van Den Dungen, hetgeen wij onwenselijk vinden.

Tevens vindt de Gestelse VVD het verontrustend om te merken/horen dat ouders in Den Dungen het nieuws van een leerlingenstop vooral via-via moet vernemen, dan wel uit een toevallig contact met een basisschool. Vanuit de scholen is er geen actieve communicatie richting de ouders. Ook vanuit de gemeente is deze niet aanwezig, althans niet duidelijk waarneembaar.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. In hoeverre is de problematiek rondom de leerlingenstop in Den Dungen bij u bekend?
  2. Bent u het met de Gestelse VVD eens dat het voor ouders in Den Dungen zeer verontrustend overkomt als er gesproken wordt van een leerlingenstop op beide basisscholen? En dat voor ongewenste onrust zorgt in de Dungense samenleving?
  3. Bent u met het bestuur van de basisscholen in Den Dungen in overleg ten aanzien van de prognoses op langere termijn van kinderen? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? En in hoeverre kloppen de prognoses van de afgelopen jaren met de realisatie? Zijn hierin afwijkingen geweest, en zo ja, hoe is hierop gereageerd?
  4. In hoeverre is het noodzakelijk om in overleg te gaan met het bestuur van de basisscholen om tijdelijke uitbreiding van capaciteit te bewerkstelligen? Zodat we voorkomen dat leerlingen uit Den Dungen naar school moeten in andere kernen?
  5. In september 2017 geeft u aan dat er een indicatie is dat de prognose van het DUO aanleiding geeft dat er sprake is van voldoende capaciteit, waarom is er dan toch sprake van een leerlingenstop? De Gestelse VVD kan dit niet rijmen met elkaar.
  6. Bent u bereid om in overleg te gaan met Skipos om samen op te trekken in de communicatie richting ouders in Den Dungen hieromtrent? Als gemeente beschikken we over uitgebreide informatie uit de Basisregistratie Personen, waarmee actief ouders benaderd kunnen worden hieromtrent.

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: