Schriftelijke vragen conform artikel 39 RvO: leerlingenstop Den Dungen vervolgvragen

Geacht college,

De Gestelse VVD heeft op 5 maart u reeds vragen gesteld n.a.v. signalen uit de Dungense samenleving ten aanzien van een leerlingenstop. Inmiddels hebben wij nog meer signalen gekregen, welke ons zeer verontrusten. Deze zijn enerzijds gericht op het basisonderwijs en de hoeveelheden leerlingen in combinatie met huisvesting en anderzijds de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Hierna zal ik de vragen uitsplitsen naar beide onderwerpen.

Huisvesting en capaciteit basisonderwijs

  1. Uit de samenleving horen wij dat er in Den Dungen klassen zijn van meer dan 35 leerlingen (van groep 3 tot en met 5), waarbij er capaciteit wordt gecreëerd door leerlingen op de gang te plaatsen. Is dit ook bekend bij het college? Zo ja, wat vindt het college van deze situatie? En zo ja, waarom heeft het college het bestuur van Stichting Skipos hierop niet aangesproken? Zo nee, wil het college dit actief gaan onderzoeken en bespreken met het bestuur van Skipos?
  2. Er wordt op dit moment van basisscholen verlangt dat er meer en meer passend onderwijs wordt geleverd, dan wel dat er meer en meer leerlingen komen met een rugzakje. Gezien de capaciteitsproblemen vraagt de Gestelse VVD zich af of passend onderwijs gegarandeerd is en nog steeds van hoge kwaliteit is?

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

  1. Doordat de basisscholen tekort aan huisvesting hebben, kunnen de kinderopvangen ook niet groeien. Hierdoor moeten ouders uit Den Dungen hun kinderen naar de opvang brengen buiten het dorp, waarbij ons zelfs Empel ter ore is gekomen. In hoeverre vindt het college dit wenselijk?
  2. Wil het college in overleg met Skipos en de kinderopvangen en Bso’s gaan om tot een integrale oplossing te komen, waardoor er voldoende capaciteit ontstaat in Den Dungen?
    Wij vernemen tevens uit de samenleving dat er contact is geweest met de gemeente om te kijken of leegstaande panden geschikt gemaakt kunnen worden voor kinderopvang en Bso, maar dat de gemeente hieraan niet wil meewerken in de vorm van capaciteit of geld. In hoeverre klopt dit gerucht? En herkent het college zich in dit beeld?

Alles overziend is de Gestelse VVD er totaal niet op gerust dat de komende jaren er voldoende capaciteit zal zijn in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de basisscholen. Hierdoor worden ouders gesteld voor grote uitdagingen, waarbij zij zelfs mogelijk hun kinderen buiten het dorp moeten onderbrengen in de toekomst. De Gestelse VVD vindt dit echt een onwenselijke situatie en stelt daarom nogmaals de vraag aan het college: hoe wil het college dit probleem aanpakken?

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: