Schriftelijke vragen conform artikel 39 RvO: verlichting fietspad Zuid Willemsvaart

Geacht college,

De VVD hecht groot belang aan goede en veilige fietspaden. Hierbij zijn met name fietspaden waar jongeren fietsen die naar en van school fietsen ’s ochtends en ’s avonds, maar ook ’s nachts in verband met uitgaan een bijzonder aandachtspunt voor ons.

Hierbij is bij ons naar voren gekomen dat het fietspad langs de Zuid Willemsvaart vanaf de Dungense Brug tot aan de crossbaan slecht verlicht is. Hierdoor ontstaat een onveilige situatie op een plek waar veel fietsverkeer is. Dit fietsverkeer bestaat zowel uit jeugd, maar ook uit volwassenen. Voor de VVD een onwenselijke situatie die aanpassing behoeft.

Daarom heeft de VVD de volgende vragen voor uw college:

  1. Welke partij is verantwoordelijk voor dit fietspad? Betreft dit de gemeente Sint-Michielsgestel, gemeente ’s-Hertogenbosch of misschien zelfs de provincie Noord-Brabant? Indien de gemeente Sint-Michielsgestel geen partij in deze is, bent u bereid om onderstaande punten onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke partij en hiermee in gesprek te gaan over de situatie?
  2. Bent u bekend met de situatie van de slechte verlichting dit fietspad? Zo ja, waarom is dit niet reeds aangepakt tijdens de vernieuwing van het fietspad?
  3. Bent u bereid om na te gaan welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden in de verlichting zodat er weer een veilige situatie ontstaat? Zo ja, kunt u hier op korte termijn op ingaan welke aanpassingen u hiervoor nodig acht, op welke termijn dit gerealiseerd kan worden en welke kosten hieraan verbonden zijn?

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: